Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Prognozowana cena stali 2024. Ile trzeba będzie za nią zapłacić?

2023-11-10
Prognozowana cena stali 2024. Ile trzeba będzie za nią zapłacić?

Trafne prognozowanie cen stali nie jest łatwe, o czym przekonało się wielu specjalistów zaskoczonych niespodziewanym zastojem gospodarczym spowodowanym COVID-19. Aktualnie rynek stali uległ stabilizacji i zgodnie z prognozami wzrostu PKB dla największych światowych gospodarek, ceny za stal w 2024 roku prawdopodobnie się zwiększą, zwłaszcza w UE - warto pamiętać, że od 1 października 2023 roku obowiązuje mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 CBAM.

Aktualna sytuacja na rynku stali - przegląd

Mijający rok to okres wyraźnej stabilizacji cen na rynku stali. Ceny na różnorodne wyroby stalowe, w tym na stal zbrojeniową, blachy stalowe i profile podlegają jedynie nieznacznym wahaniom związanym głównie ze zmianami kursów walut. Prognozowana cena stali na 2024 rok, m.in. ze względu na potrzebę przeprowadzenia przez producentów kosztownych inwestycji związanych z tzw. zieloną transformacją, jest wyższa niż w roku obecnym. Tendencje cenowe wydają się jednoznaczne. Inflacja, rosnące koszty produkcji stali, w tym przede wszystkim koszty energii, związany z ożywieniem gospodarczym, odradzający się popyt na stal, wciąż słaba podaż, a także nieoszacowane koszty związane z wprowadzeniem mechanizmu CBAM w sposób jednoznaczny sugerują, że ceny za stal w 2024 będą rosły, a przynajmniej pozostaną na niezmienionym poziomie. Oczywiście wiele zależy od sytuacji za naszą wschodnią granicą, kursów walut i ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie.

Czynniki wpływające na kształtowanie się cen stali

Na cenę za stal w 2024 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wpływają różnorodne czynniki, zarówno ekonomiczne, jak i technologiczne. Najważniejsze z nich to:

  • Sytuacja gospodarcza - wzrost gospodarczy zwykle wiąże się ze zwiększonym popytem na stal, a recesja z jego spadkiem.
  • Koszty produkcji - ceny surowców, w tym zarówno rudy żelaza, jak i węgla, a także koszty energii elektrycznej mają kluczowy wpływ na aktualną cenę stali. W związku z tym, że produkcja stali jest energochłonna, a ceny energii w najbliższych latach najprawdopodobniej będą rosły, prognozowana cena stali również powinna być wyższa niż obecnie.
  • Kursy walut - w przypadku rynku polskiego na cenę stali duży wpływ mają kursy walutowe. Gdy złotówka słabnie, cena importowanej stali rośnie. I odwrotnie. Gdy złotówka się umacnia, stal importowana za dolary lub euro staje się tańsza.
  • Uwarunkowania prawne - na cenę stali coraz większy wpływ mają regulacje prawne. Rosnące koszty produkcji stali związane z tzw. zieloną transformacją, a w szczególności wchodzący w życie w 2023 roku system CBAM, mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę za stal w 2024 roku i w latach kolejnych.
  • Uwarunkowania międzynarodowe - jak pokazują doświadczenia 2022 roku, na cenę stali znaczący wpływ mogą mieć niespodziewane zaburzenia na rynku światowym. Wojna w Ukrainie i związana z nią niższa podaż stali spowodowała gwałtowny skok cen.

Prognozy ekspertów na rok 2024

Precyzyjne oszacowanie cen za stal w 2024 roku jest oczywiście niemożliwe, ale ze względu na kumulację wielu czynników, które wpływają na wzrost cen, prognozowana cena stali w przyszłym roku jest wyższa od obecnej i to praktycznie w każdej kategorii wyrobów stalowych. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, co mogłoby zaburzyć wzrost gospodarczy, dotychczasowe tendencje cenowe powinny się utrzymać. Analiza rynku sugeruje stopniowe odbudowywanie popytu, co przy wciąż stosunkowo niskiej podaży, rosnących kosztach energii i transportu, a także w związku z nowymi regulacjami prawnymi, w najbliższych miesiącach może przyczynić się do wzrostu cen za stal.

Jakie sektory najbardziej odczują zmiany cenowe?

Niektóre branże w sposób szczególny odczuwają zmiany cen stali. To przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które są dużymi konsumentami wyrobów stalowych i dla których zakup stali jest znaczącym kosztem w ogólnym zestawieniu wydatków. Największymi odbiorcami wyrobów stalowych są firmy działające w takich sektorach jak:

  • Budownictwo - stal jest podstawowym materiałem budowlanym i wzrost jej cen ma znaczący wpływ na ogólny koszt niemal każdej inwestycji budowlanej.
  • Motoryzacja - stal jest wykorzystywana do budowy samochodowych karoserii i innych komponentów motoryzacyjnych. Wzrost cen stali przekłada się na spadek zysków producentów samochodów i części lub na wzrost cen ich wyrobów.
  • Przemysł maszynowy - podobnie jak w przypadku przemysłu motoryzacyjnego, stal jest kluczowym komponentem przy budowie maszyn i urządzeń. Wzrost jej cen wpływa na finalną cenę produktów lub powoduje spadek zysków producentów.
  • Przemysł stoczniowy - ze względu na dużą konkurencyjność i niskie marże, niestabilny rynek stali może być zabójczy dla wielu stoczni.
  • Energetyka - stal wykorzystywana jest do budowy infrastruktury energetycznej. Ze stali powstają słupy, rury do rurociągów, platformy wiertnicze i turbiny wiatrowe. Wzrost cen stali finalnie może prowadzić do podniesienia cen energii.

Porównanie z cenami w poprzednich latach

Ze względu na rosnący popyt na stal spowodowany odbiciem gospodarczym po okresie pandemii, ceny stali w 2021 roku poszybowały w górę. Z prawdziwym szokiem cenowym mieliśmy do czynienia w 2022 roku, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. Wówczas podaż stali gwałtownie spadła - warto pamiętać, że Ukraina i Rosja to znaczący producenci stali, a w związku z wojną, import stali z tych państw uległ załamaniu. Ceny różnorodnych wyrobów stalowych, w tym prętów żebrowanych, osiągnęły maksimum wiosną 2022 roku, ale z czasem rynek stali zaczął się stabilizować. Niemal od początku 2023 roku ceny stali są stabilne, podlegając jedynie nieznacznym wahaniom. Tendencje cenowe nie są jednak trwałe. Prognozowany wzrost gospodarczy i wchodzące w życie przepisy CBAM mogą spowodować dodatkowy wzrost cen na stal w 2024 roku, co może być spotęgowane przez wciąż niską podaż krajową.

Jak firmy mogą przygotować się na prognozowane zmiany?

Istnieje wiele strategii, które mogą pomóc w zabezpieczeniu się przed skutkami wzrostu cen stali. Jeśli prognozowana cena stali okaże się trafiona i ceny na wyroby stalowe w przyszłym roku wzrosną, już teraz część przedsiębiorstw powinna podjąć aktywne działania, chociażby gromadząc zapasy niezbędnych komponentów stalowych. Duże podmioty mogą podpisywać umowy długoterminowe z producentami stali, szukać nowych dostawców, inwestować w badania nad alternatywnymi materiałami lub modyfikować produkty pod kątem efektywniejszego wykorzystania stali.

Przy stabilnym rynku tendencje cenowe na stal wskazują na nieznaczne wzrosty. W praktyce jednak trudno przewidzieć wszystkie wydarzenia, które mogą wpłynąć na rynek stali, powodując gwałtowne wzrosty lub spadki cen. Doskonałym tego przykładem jest wojna w Ukrainie, która w pierwszych miesiącach 2022 roku wywołała prawdziwy chaos na rynku, śrubując ceny na wyroby stalowe do niespotykanych wcześniej poziomów. Ile tak naprawdę będzie kosztować stal w 2024 roku, przekonamy się niebawem.

Polecane

pixel